ROMA RHAPSODY

AddThis

„Za obrovským nadšením divákov a vzrušujúcou atmosférou na ich koncertoch vo všetkých kútoch sveta stojí nesmierna virtuozita a vysokokvalitný hudobný prejav.“ Asi tak by sme mohli v krátkosti definovať umenie v podaní orchestra Cigánski Diabli (zdroj „Kultur Knittenfeld“). V spojení s viedenským klaviristom Paulom Guldom vznikol jedinečný projekt Roma Rhapsody, ktorý je spojením folku, etna a klasickej hudby. Výsledkom sú originálne skladby, transkripcie a improvizácie usporiadane zlúčené do súvislého celku. Projekt „Roma Rhapsody“ najbližšie zaznie na medzinárodnom hudobnom festivale v rakúskom Knittenfelde už 19.5.2016!